#13 je to široké a hlboké. čo to je?

Môžu to byť presne dve veci, ktoré sme dnes videli. Jedna je následkom pár sekúnd a tá druhá pár miliónov rokov. Obidve stoja za to a obidve sa nachádzajú v Arizone. A na obidve platí, že lepšie raz vidieť, než tisíckrát počuť. Dnes to teda bude veľmi stručné a vo fotoreportážnom duchu.

Mali sme tú česť:

  • vidieť reálny asi míľu široký kráter po dopade meteoritu
  • chytiť sa časti ozajstného meteoritu, ktorý vytvoril spomínaný kráter
  • pozbierať pomocou magnetu iné kúsky rovnakého meteoritu (ale pssst)
  • vypočuť si výklad o meteorite od skutočného Indiána
Meteor Crater
  • pozrieť sa, aký je hlboký Grand Canyon (našťastie iba pozrieť)
  • zistiť, že Grand Canyon je naozaj obrovský zo všetkých možných vyhliadok a uhlov pohľadu
  • zažiť riadny západ slnka na route 66
Historic Route 66